Krok 1 - Vědomí těla

Krok 2 - Vědomí těla v prostoru

Krok 3 - Vědomí dechu